Ajankohtaista

Suomi 100 vuotta – Katsastus 95 vuotta

31.1.2018

 

Keneltäkään ei ole varmaan jäänyt huomaamatta että Suomi itsenäisenä valtiona viettää satavuotisjuhlaa tänä vuonna. Suomi kuului ensin Ruotsiin ja sittemmin ollut venäläinen itsenäinen ruhtinaskunta ennen itsenäistymistään kuudes joulukuuta 1917. Sen jälkeen Suomi kehittyi itsenäisenä valtiona perustamalla uusia lakeja jotka perustuivat Suomen perustuslakiin.

Autojen yleistymisen mukaan niin aloitettiin myös ajoneuvojen tarkastamista isoimmissa kaupungeissa jo 1917. Autokatsastus näihin aikoihin perustui eri kaupunkien järjestyssääntöihin ja autokatsastus oli kaupunkien ylläpitämä toiminto. Muutama vuosi myöhemmin perustettiin uusi ajoneuvolaki joka sisälsi sekä liikenne- että ajokorttilainsäädännöt. Ajoneuvolaki sisälsi vielä  ajoneuvojen rekisteröintipakon sekä ajoneuvotarkastuspakon. Autokatsastuslaki jossa vaadittiin ajoneuvojen vuositarkastusta lääninhallituksen ylläpitämässä sitoutumattomalla tarkastuspaikalla. Tämä laki astui voimaan, silloisen Suomen Presidentin K.J. Ståhlbergin allekirjoittama ja samalla hyväksymä  lainsäädäntö, 14.10.1922. Täten Suomesta tuli yksi johtavista maista ajokorttien sekä liikenne- ja ajoneuvoturvallisuudessa.

Alkuvuosina Ajoneuvojen tarkastuspaikat oli vain isommissa kaupungeissa, mutta ajoneuvokannan kasvaessa ajoneuvotarkastustoimipaikkoja jouduttiin lisäämään kautta maan. Kokkolassa ajoneuvojen tarkastus tehtiin pakolliseksi 1930-luvun loppupuolella. Kokkolassa autokatsastus oli 1930-luvun loppupuolella ja 1940-luvulla sijoitettu Veljekset Friis´in Metallivalimoon Ykspihlajassa. Autokatsastusmiehenä toimi siihen aikaan insinööri Soini Pohjanpalo joka toimi myös suunnittelijana Veljekset Friis´in pajalla.

Sodan jälkeen astui voimaan autotuontisäännöstely koska viranomaiset määrittelivät sen valuuttamäärän, jonka autotuontiin sai käyttää. Kuorma-autojen tuontisäännöstely lopetettiin vuonna 1957, mutta henkilöautojen vasta heinäkuussa 1962. Vastapainoksi, että pystyttiin vapauttaa autotuonti, niin nostettiin autoveroa kaksin- ja jopa nelinkertaiseksi. Suomi oli muuten ainoa maa Euroopassa, jossa tuontirajoitukset jatkuivat 1960-luvulle. Autojen ostoryntäys tuli parin vuoden viiveellä. Ennätysvuosi oli 1965, jolloin uusien autojen myynti ylitti 100 000 autoa vuodessa. 1960-luvun lopulla henkilöautojen määrä oli jo 700 000 ja miljoonan raja ylittyi 1970-luvun alussa.

Näihin aikoihin autokatsastus sai 1950- ja 1960-luvulla yhä tärkeämmän roolin liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Kokkolassa autokatsastustoiminta siirtyi 1950-luvun loppupuolella Ykspihlajasta lähemmäksi Kokkolan keskustaa vesitornin lähelle. Autojen katsastaminen ” Kokkolan Alueen Moottoriajoneuvojen Katsastuskonttorilla”, tapahtui näihin aikoihin kadulla taivasalla ja katsastusmiehinä toimivat Gustav Bergroth ja Roger Hakalax. Autokatsastukset hoidettiin myös Kokkolan naapurikunnissa 1950- ja 1960-luvulla, joka toteutettiin sillä tavalla, että käytiin tiettyinä päivinä kuukaudessa katsastamassa autoja kuntien keskeisillä huoltoasemilla Kälviällä, Kruunupyyssä, Alavetelissä, Teerijärvellä ja Kaustisella minne autonomistajat pystyivät tuomaan autonsa katsastettaviksi eikä heidän tarvinnut ajaa Kokkolaan asti.

Käännekohta katsastuksen historiassa tuli 1968, silloin katsastuksen ylläpitäjä muuttui lääninhallituksesta Suomen valtion Autorekisterikeskuksen ( ARK ) alaiseksi. Sen jälkeen kun autojen tuonti vapautui 1962 alkoi autokanta kasvamaan koko Suomessa ja luontevasti myös Kokkolassa, jolloin autokatsastuksen piiriin tarvittiin lisää työvoimaa. Autojen katsastustoimipaikalla Kokkolassa työskenteli Gustav Bergroth:in johdolla muun muassa Mikael Granvik, Holger Forsström ja Pentti Vainio. Autokatsastajat työskenteli vielä näihin aikoihin toistaiseksi ulkona, satoi tai paistoi. Katsastukset suoritettiin kadulla aina vuoteen 1972 jolloin Kokkolan Veho rakensi Vaasantien varrelle uuden automyynti- ja korjaamohallin, mistä Autokatsastuskonttori vuokrasi hallitilaa. Täten Katsastajat saivat paljon paremmat työolosuhteet ja paremmat edellytykset tarkastaa ajoneuvoja kun uudessa hallissa oli tarkastusmonttu, sekä kevennysnostin ja ovet molemmissa päädyissä joka mahdollisti läpiajon. Näissä Vehon tiloissa Autokatsastus toimi aina joulukuuhun 1983 asti kun Autokatsastus sai ihan oman hallin Jänismaan teollisuusalueelle, missä oli autonostimet henkilö- ja pakettiautoille sekä erillinen monttuhalli raskaalle kalustolle.

Seuraava käännekohta autokatsastuksen suhteen tuli 1991, jolloin ei ainoastaan pakokaasumittaus tuli autoille pakolliseksi vaan myös että koko Autokatsastuskonsernista oli tulossa valtiollinen liikelaitos.

Vuonna 1994 astui uusi laki voimaan joka salli yksityisten autokatsastusasemien perustamisen. Tässä samassa yhteydessä valtion autokatsastusliikelaitoksesta tuli Suomen valtion omistama yritys, Suomen Autokatsastus Oy. Vuonna 1995 markkinoille tuli monta yksityistä katsastusasemaa kautta maan. Kokkolaan perustivat Jukka Siekkinen ja Björn Finell näihin aikoihin Kokkolan Autokatsastus Oy joka toimi vuosina 1995 vuoteen 2007 jolloin Kokkolan Autokatsastus Oy myytiin K1-Katsastajat Oy ketjulle. Vuoden alusta valtion Ajoneuvohallintokeskus ( AKE ) möi Suomen Autokatsastus Oy:n sen silloiselle johtoportaalle, jolloin Suomen Autokatsastus Oy:stä tuli               A-Katsastus Oy. Myöhemmin A-Katsastus myytiin ulkomaille, Brittiläselle investointiyhtiölle, vuonna 2006. K1-Katsastajat Oy myytiin myös vuonna 2006 Espanjalaiselle Applus konsernille joka toimii muun muassa autokatsastusalalla.

Vuonna 1996 Autorekisterikeskus muuttui omaksi valtion virastoksi Ajoneuvohallintokeskus ( AKE ) joka taas vuorostaan oli suurien muutoksien alla 2000 luvun alussa ja muuttui tämän päivän Liikenteen Turvallisuusvirastoksi TraFi .

Autokatsastuksen kehitys Suomessa ja Kokkolassa on jo tavallaan nykyhistoriaa ja kaikki tiedämme että autokatsastusalalla toimii tänä päivänä sekä yksityisiä että ulkomaalaisia toimijoita.

Teksti: Börje  Fredlund

 

Tasavallan Presidentti K.J.Ståhlberg hyväksyi Suomen asetuksen ajoneuvoliikenteestä 14.10.1922.

Tämä laatta oli oven vieressä vanhalla katsastuskonttorilla vesitornin lähellä.

Vanhat moottoripyörän rekisterikilvet vuodelta 1939, joissa näkyy katsastusleima kilvessä kun tarkkaan katsoo.

Tämä valtion autokatsastuskonttorin logo on varmaan monelle tuttu, se poistui käytöstä vuonna 1994 jolloin autokatsastuksesta tuli valtion liikelaitos.