Katsastukset

vipkatsastus04

Määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastus on ajoneuvolle määräajoin tehtävä katsastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot. Kunnon lisäksi määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvo on liikenteessä turvallinen, ja että ajoneuvosta ei aiheudu liiallisia ympäristöhaittoja. Lisäksi määräaikaiskatsastuksessa valvotaan ajoneuvoon kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamista. Katsastuksessa määrätyt korjauskehotukset tallennetaan ajoneuvotietojärjestelmään ja ne tulostuvat todistukselle. Korjauskehotukset poistuvat todistukselta seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa, jos viat on korjattu.

(Lähde: Traficom)

Muutoskatsastus

Muutoskatsastus on ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi suoritettava katsastus.

(Lähde ja lisätietoa: Traficom)

Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon määräaikaiskatsastus

Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo voidaan tuoda katsastukseen ilman, että se ensin ilmoitetaan takaisin liikennekäyttöön. Ajoneuvon siirtämisen edellytyksenä on, että sille on varattu aika katsastukseen ja ajoneuvolla on liikennevakuutus. Siirrettäessä autossa tulee olla kiinnitettynä rekisterikilvet tai ajoneuvossa tulee olla siirtolupa ja -merkit.

Ainoastaan ajo säilytyspaikasta suorinta reittiä katsastukseen on sallittua. Ajoneuvon saa siirtää katsastuksesta välittömästi edelleen säilytys- tai korjauspaikkaan. Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon ajoaikasäädöksiä (mm. kahden kuukauden ajoaika) ei sovelleta liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon kohdalla.

Ajoneuvon rekisteröinti takaisin liikennekäyttöön ei edellytä määräaikaiskatsastuksen voimassaoloa. Katsastuksen voimassaolo on kuitenkin edellytys ajoneuvon käytölle liikenteessä.

Määräaikaiskatsastuksessa hylkääminen, jälkitarkastus ja käyttökielto

Määräaikaiskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastus voidaan suorittaa millä tahansa katsastustoimipaikalla 1 kk:n kuluessa katsastuksesta. Jos jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, katsastus on suoritettava kokonaan uudestaan.

Jälkitarkastusaika (1kk) määräytyy määräaikoja koskevien säännösten mukaisesti. Jos ajoneuvo on esitetty määräaikaiskatsastukseen esimerkiksi 28.2., sen jälkitarkastusaika päättyy 28.3.
Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.

Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian.

Jos ajoneuvo varsinaisen katsastusajan jälkeen hylätään määräaikaiskatsastuksessa tai jälkitarkastuksessa, 2 kk:n aika lasketaan viimeisestä varsinaisena katsastusaikana tehdystä määräaikaiskatsastuksesta lähtien.

Mikäli katsastus aloitetaan vasta varsinaisen katsastusajan päätyttyä, katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi joko katsastajan luvalla korjattavaksi tai viat korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvolla ei ole 2 kuukauden ajoaikaa hylätyn katsastuksen jälkeen.

OBD  (on Board Diagnosis)

on auton oma tietokonejärjestelmä joka rekisteröi häiriöitä poltto-ainesyötössä tai pakokaasukäsittelyssä ja jättää tietokoneen muistiin vikakoodeja joita  merkkikorjaamolla tai katsastusasemalla voidaan tutkia OBD-testerillä ja siten määritellä vian laatu. OBD-mittauksessa, järjestelmässä ei saa olla vikakoodeja.

Pakokaasumittauksessa katastuksen yhteydessä noudatetaan seuraavia raja-arvoja:

Bensiinikäyttöinen auto vuosimallia 01.01.1978 – 01.10.1986 : 

CO% ( Hiilimonoksiidi ) alle 4,5% ja HC ( Hiilivetypartikkelit ) alle 1000 ppm. tyhjäkäynnillä.

Bensiinikäyttöinen auto vuosimallia 01.10.1986 – 31.12.1990 :

CO% alle 3,5% ja HC alle 600 ppm. tyhjäkäynnillä.

Bensiinikäyttöinen katalysaattoriauto vuosimallia 01.01.1991 – 31.12.2000 :

CO% alle 0,5% tyhjäkäynnillä ja kierroksilla(2500 rpm.) alle 0,3%

HC oltava sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla alle 100 ppm.

 Bensiinikäyttöinen katalysaattori- / OBD-auto vuosimallia 01.01.2001 tai uudempi :

CO% alle 0,2% kierroksilla ( 2500 rpm. ) ja HC arvo alle 100 ppm.

HUOM.! Pakokaasumittauksen yhteydessä saatu CO2% ( Hiilidioksiidi-arvo ) on jotain         

               muuta kuin rekisteriotteessa merkitty arvo minkä mukaan päästövero lasketaan.

Dieselauton pakokaasumittauksessa noudetaan seuraavia raja-arvoja :

 Dieselkäyttöinen auto vuosimallia 1980 – 2005  k-arvo oltava alle 3,00 jos auto on varustettu

Turboahtimella. Ilman ahdinta k-arvo oltava alle 2,5.

Dieselkäyttöinen auto vuosimallia 2006 tai uudempi k-arvo oltava alle 1,5 olipa sitten

ahdettu moottori tai ei.

 K-arvo on teoreettisesti laskettu likiarvo savutuksen partikkeleiden keskiarvosta!