Katsastuslaki on tiukentunut

Suomessa liikennekäytössä olevia autoja rajoittaa katsastuslaki. Se on saatettu voimaan, jotta liikenteessä olevat autot olisivat turvallisia niin ajajalle kuin muillekin tiellä liikkuville. Katsastuslaki määrittää, kuinka usein auto täytyy katsastaa, ja mitä autonosia katsastuksessa tarkastetaan. Myös päästömittaus ja OBD-arvojen mittaus ovat olennainen osa katsastusta. Nämä mittaukset voidaan suorittaa joko katsastuksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti ne voi suorittaa jo ennen katsastusta. Jos mittaukset suoritetaan ennen katsastusta, voi katsastuksen hinnassa säästää sievoisen summan. Katsastusasemat nimittäin tekevät mittauksia aina esimerkiksi huoltamoiden kalliimpaan hintaan. Päästöjen hinta voi olla jopa puolet koko katsastuksen hinnasta.

Katsastuslaki määrittää muun muassa sen, mikä on auton katsastusaika. Uusia autoja ei tarvitse katsastaa joka vuosi, mutta vähänkin käytetyt autot tarvitsee. Katsastusaikaa saa muutaman kuukauden verran.

katsastuslaki

Katsastusaika uusille ja käytetyille autoille

Auton katsastusaika määritetään laissa. Aivan uusia autoja ei tarvitse katsastaa heti seuraavana vuonna. Käytetyt autot sen sijaan tulee katsastaa joka vuosi. Katsastuksen määräajan voi tarkastaa oman auton rekisteriotteesta, jossa aikaa katsastukselle annetaan useita kuukausia.

Yli 40 vuotta vanhojen autojen katsastusväliä sen sijaan on pidennetty vuonna 2020 voimaan tulleessa lakimuutoksessa. Vuodesta 2020 lähtien yli 40 vuotta vanhat autot tulee katsastaa enää joka toinen vuosi. Museorekisterissä olevat autot taas tulee katsastaa joka neljäs vuosi. Tähän asiaan ei ole tullut muutoksia.

Ajokielto voi tulla kuin huomaamatta

Kun katsastuslaki muuttui vuonna 2018, alkoi ajokiellossa olevien autojen määrä nousta. Tämä johtui selkeästi lakimuutoksesta, jota ei oltu vielä sisäistetty. Vielä kaksi vuotta myöhemminkin autojen katsastusaika on monelle hämärän peitossa. Katsastusaika on nimittäin aikaistunut siten, että katsastuksen määräväli määräytyy nykyään aikaisemman vuoden katsastusajan mukaisesti.

Jos auton vie katsastukseen päivääkin liian myöhässä, on ajokielto ehtinyt jo tulla. Kun auto on ajokiellossa, katsastukset ovat ainoita ajoja, joita autolla saa suorittaa. Ajoneuvolla saa siis ajaa suoraan katsastusasemalle. Jos auto ei mene hyväksytysti läpi katsastuksesta, voi auton ajaa joko kotiin korjattavaksi tai suoraan korjaamolle ilman ylimääräisiä kilometrejä.

Päästömittaus on yksi kompastuskivistä

VIP katsastus tietää, että päästömittaus on todella yksi katsastuksen kompastuskivistä. Yhä useammat autot eivät läpäise päästömittausta tai OBD-testausta. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että auton moottori ei toimi siten kuin sen pitäisi toimia. Päästömittaukset ja OBD-mittaukset ovatkin suuressa roolissa katsastuksessa, sillä niiden avulla auton tekniikasta saadaan paljon tärkeää tietoa. Mittauksia ei tarvitse tehdä, jos auto on alle kymmenen vuotta vanha.

Katsastuslaki määrittää sallitut arvot niin bensiini- kuin dieselkäyttöisille autoille. Päästömittaus voidaan suorittaa joko katsastusasemalla katsastuksen yhteydessä tai vaikkapa huoltamolla jo ennen katsastusta. Päästömittauksen ja OBD-mittauksen todistus ei kuitenkaan saa olla enempää kuin kolme kuukautta vanha. Katsastusasema ei hyväksy mittausta, joka on tehty yli kuukautta ennen katsastusta. Mittauksesta saatavan raportin tulee myös täyttää katsastuslaissa määritetyt ehdot.